Mano garantijos

nemokamos konsultacijos apie valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų patvirtintas garantijas bei teikiamas paslaugas neįgaliesiems.

Neigaliųjų teisių konvencija

Programos tikslas – sukurti palankią aplinką ir sąlygas oriam ir visaverčiam neįgaliųjų gyvenimui Lietuvoje, užtikrinti lygias galimybes ir neįgaliųjų gyvenimo kokybę.
Siekiant išspręsti įvairias neįgaliųjų problemas nacionaliniu mastu, Programa rengta kartu su darbo grupe, sudaryta iš ministerijų, kitų valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovų.

Lengvatos ir specialiųjų poreikių tenkinimas

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Teisę įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais.

Specialieji poreikiai

Specialieji poreikiai – nustatomi ir teisės aktų nustatyta tvarka tenkinami asmenims, neatsižvelgiant į jų amžių, neįgalumo lygį ar darbingumo lygį. Specialieji poreikiai nustatomi vadovaujantis Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašu.

Dėl ambulatorinių slaugos paslaugų namuose

Kompensacija neįgaliųjų įrangai

Ligų kodai

Interaktyvus ligos kodų, bei diagnozių aprašymų paieškos langas.

Sunkių ligų sąrašas, išmokai gauti

Gleivių (seilių) atsiurbimas

Labai svarbu kišant kateterį į burnos ar nosies ertmę, neužspausti oro srauto angos, nes taip galite pažeisti gleivinę. Taip pat įvedus tinkamame ertmės gylyje, pradėjus siurbti, jaučiate kad nesisiurbia ir girdite/matote kad vakumo slėgis didėja, būtinai atkelkite pirštą nuo oro srauto reguliavimo angos, kad nepažeistumėte gleivinės. Rekomenduojamas laikas išsiurbimo ne ilgiau 15 sekundžių, leidus atsikvėpti, procedūrą galite tęsti vėl.
      Šie patarimai tik rekomendacinio pobūdžio. Būtina pasitarti su specialistu individualiems atvejams.
Vaizdo medžiaga kaip taisyklingai išsiurbti gleives
Gleivių atsiurbimo patarimai. Anglų kalba

Gastrostomos priežiūra

Galite įsigyti čia.
Gastrostomos evakuacijos mokslinis tyrimas
Gastrostoma – maitinimas ir rekomendacijos

Prašymai gauti išmokoms

 • Vienkartinės išmokos gimusiam ar įvaikintam vaikui skyrimas (SP-3A)
 • Išmokos vaikui skyrimas (SP-3A(1))
 • Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas (SP-3A)
 • Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas (SP-3A)
 • Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas (SP-3A)
 • Globos (rūpybos) išmokos skyrimas (SP-3B)
 • Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas (SP-3B)
 • Socialinės pašalpos skyrimas (SP-4 – pildoma, kai kreipiamasi pirmą kartą arba pasikeičia anksčiau pateikti duomenys, arba praėjo 12 mėnesių po to, kai buvo pateikti duomenys apie turtą)
 • Socialinės pašalpos skyrimas (SP-4(A) – pildoma, kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys)
 • Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas (SP-4 – pildoma, kai kreipiamasi pirmą kartą arba pasikeičia anksčiau pateikti duomenys, arba praėjo 12 mėnesių po to, kai buvo pateikti duomenys apie turtą)
 • Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas (SP-4 (A) – pildoma, kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys)
 • Laidojimo pašalpos skyrimas (SP-5)
 • Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas (SP-6)
 • Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas (SP-6)
 • Tikslinės kompensacijos išmokėjimas mirus ją gavusiam asmeniui
 • Išmokos neįgaliems (auginantiems vaikus), kurie NDNT pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, skyrimas
 • Prašymas gauti judėjimo techninės pagalbos priemonę SP-10 (1)
 • Prašymas gauti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą naują judėjimo techninės pagalbos priemonę SP-10 (2)
 • Prašymas gauti regos techninės pagalbos priemonę SP-10 (3)
 • Prašymas gauti kompensacijai už savo lėšomis įsigytą naują regos techninės pagalbos priemonę SP-10 (4)
 • Prašymas gauti klausos techninės pagalbos priemonę SP-10 (5)
 • Prašymas gauti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą naują klausos techninės pagalbos priemonę SP-10 (6)
 • Prašymas gauti elektrinį vežimėlį, elektrinį varytuvą ar baterijas SP-10 (7)
 • Prašymas gauti kojomis minamą triratį ar keturratį SP-10 (8)
 • Prašymas gauti prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamą įtaisą, garso rodytuvą (elektroninę auklę), įspėjamąjį durų įtaisą, judesio rodytuvą, gaisro ir (ar) dujų, ir (ar) dūmų signalizatorių SP-10 (9)
 • Prašymas gauti rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą SP-10 (10)